Nowy Testament

Biblia Warszawsko-Praska

Przedmowa

Praca nad niniejszym tłumaczeniem Biblii rozpoczęła się właściwie już pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy to ówczesne Kolegium Redakcyjne powstającej wtedy Biblii Tysiąclecia zaproponowało mi dokonanie przekładu Listów Św. Pawła do Koryntian. Ciąg dalszy tego przedsięwzięcia stanowiły spotkania w niewielkiej grupie międzywyznaniowej, stawiającej sobie za cel dokonanie ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu na język polski. Kiedy, "zespół ekumeniczny" już po kilku spotkaniach przestał istnieć - o czym dokładnie mowa w przedmowie do I wyd. mojego NT - pracę nad przekładem kontynuowałem sam, doprowadzając do ukazania się - dopiero jednak w r. 1976 - pierwszego wydania mojego tłumaczenia Nowego Testamentu, ponawianego dotychczas już osiem razy. Kilka lat wcześniej zostałem poproszony o opracowanie przekładu i komentarza do Ks. Mądrości jako jednego z dwunastu tomów wielkiego komentarza KUL-u. Tom ukazał się w roku 1969. Wtedy byłem już członkiem redakcji naukowej Biblii Tysiąclecia i brałem udział w przygotowaniu znacznie zmienionego, drugiego wydania tego przekładu, co sprawiło, że tkwiłem bez przerwy w problematyce tłumaczeniowej. Praca nad przekładem całej Biblii rozpoczęła się tedy na dobre już w r. 1961 i trwała bez przerwy prawie do końca r. 1990, utrzymując się ciągle w takim rytmie, na jaki zezwalały pierwszoplanowe bieżące zajęcia tłumacza. Tłumacząc Stary Testament starałem się być wierny zasadom, według których został dokonany przekład Nowego Testamentu. Rezygnując mianowicie ze zbyt daleko posuniętej dosłowności przekładu na rzecz jego zrozumiałości, ograniczyłem noty wyjaśniające do najniezbędniejszych. Przekładu dokonałem w oparciu o następujące wydania krytyczne tekstu oryginalnego: Stary Testament, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1977; Nowy Testament, Novum Testamentum graece, ed. K. Alanda, M. Black, C. Martini, B. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 197926. Pracę nad przekładem zakończyłem już jako pierwszy biskup nowopowstałej diecezji Warszawsko - Praskiej. I to jest główny powód, dla którego ośmieliłem się nazwać to tłumaczenie Biblią Warszawsko-Praską. Dodatkową radością - po za tym, że trudne dzieło zdołało się doprowadzić do końca - sprawia fakt, iż Biblia ukazuje się w piątą rocznicę - czyli w ramach małego jubileuszu istnienia naszej diecezji oraz w roku "Powrotu do Biblii" jako przygotowania do Wielkiego Jubileuszu 2000 lecia chrześcijaństwa.

+ Kazimierz Romaniuk
Pierwszy Biskup Warszawsko-Praski
Warszawa - Praga 25 marca 1997
czyli w V rocznicę powstania Diecezji, przed Jubileuszem 350-lecia nadania praw miejskich Prawobrzeżnej Warszawie.