Nowy Testament

Biblia Warszawsko-Praska

Przedmowa